Túžite po vlastnej chatke, no neviete si poradiť s úradmi? V tomto článku vám prezradíme, ako na to!

11.3.2021
zdieľaj
Dostali ste chuť oddychovať vo vlastnej útulnej chatke, no neviete či je možná malá stavba bez povolenia úradov? Nemusíte vešať hlavu. Poradíme vám, na čo si dať pozor, ako postupovať a aké všetky dokumenty je potrebné vybaviť na to, aby bola stavba v súlade so zákonmi. Vy si už následne naplno môžete vychutnať jarné lúče vo svojej novej oáze relaxu a pokoja.

 

staromódne zariadená chatka
Relax v interiéri pekne zariadenej chaty s arómou prírodného materiálu, dreva, vytvára pocit bezpečia.

 

Ako postaviť chatu bez povolení?

Ak si túžite postaviť vlastnú chatku, musíte najprv nazrieť do zákonov, ktoré vám napovedia, ako postupovať. Záhradný domček alebo chatku nájdete v stavebnom zákone klasifikované ako drobné stavby. Pri hlavnej stavbe plní vždy iba doplnkovú funkciu a významne nijako nezasahuje do životného prostredia. Pred samotnou stavbou je však dôležité navštíviť obecný úrad katastrálneho územia, na ktorom sa nachádza váš pozemok a kde má chatka stáť, a zistiť si, aké obmedzenia a nariadenia platia pre danú oblasť. Pracovníci úradu by vám mali pomôcť s agendou, do ktorej spadá:

 • ohlásenie drobnej stavby
 • ohlásenie stavebných prác
 • ohlásenie udržiavacích prác
 • zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 • vydanie územnoplánovacej informácie
 • vydanie záväzného stanoviska obce k zamýšľanej stavbe (RD).

 

Referent životného prostredia vám poskytne ďalšie informácie o stavebnom povolení.

 

Ak obecný úrad uzná, že sú vaše stavebné zámery v súlade s existujúcimi nariadeniami a podmienkami, môžete prejsť na vysporiadanie vzťahu k pozemku. Či ste vlastníkom alebo nájomníkom, táto povinná jazda je jedným z prvých krokov ku získaniu stavebného povolenia. Svoj vzťah k pozemku preukážete listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou, ktorej podpisy sú notársky overené. Dôležitým bodom je, aby sa trvanie nájomnej zmluvy zhodovalo s dobou životnosti chaty.

stavanie drevenej chatky bez povolenia
Pred samotným stavaním chaty vás čaká návšteva úradu, kde vám poskytnú všetky informácie.

 

Kedy treba stavebné povolenie?

Ako sme už spomínali, chatky plnia iba doplnkové funkcie a slúžia najmä na rekreáciu alebo uskladnenie sezónneho oblečenia, prípadne náradia. Stavby do rozlohy 25 m2 s výškou 5 m2, medzi ktoré patria aj garáže, kôlničky alebo altánky, nepodliehajú stavebnému povoleniu. Riešiteľné sú prostredníctvom ohlásenia stavby na príslušnom stavebnom úrade. K ohláseniu je potrebné pripojiť aj:

 • list vlastníctva
 • jednoduchý technický opis stavby
 • jednoduchý situačný výkres stavby
 • súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
 • v prípade ak drobnú stavbu uskutočňuje nájomca, je potrebná aj písomná dohoda s vlastníkom prenajatého pozemku
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 • vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou

Súhlas majiteľa susedného pozemku je dôležitý najmä vtedy, ak sa stavba nachádza menej ako 2 metre od spoločnej hranice. Pre stavebný úrad môžu byť smerodajné aj doplňujúce dokumenty, ktoré v prípade, ak nimi disponujete, rozhodne priložte k ohláseniu. Jedná sa o montážny manuál alebo ekologické certifikáty.

žena podpisuje dokument so stavebným povolením
Podľa druhu stavby závisí či podáte ohlásenie alebo budete musieť žiadať o stavebné povolenie.

 

Kedy podať ohlásenie

Vyššie uvedené ohlásenie ste povinní podať ešte pred samotným začatím stavby. Ohlásenie je nutné podať písomnou formou príslušnému stavebnému úradu v katastrálnej oblasti, v ktorej sa nachádza váš pozemok a kde budete chatku stavať. Tlačivo môžete dostať priamo na stavebnom úrade alebo nájsť na internete. V dokumente je však potrebné vždy uvádzať pravdu a stavbu následne realizovať presne podľa žiadosti, ktorú ste na úrade odovzdali. Navyše ak presiahnete stanovenú rozlohu 25 m2 s výškou 5 m, prípadne túto stavbu zateplíte, budete musieť žiadať o stavebné povolenie. Pri zateplení stavby je často potrebný projekt požiarnej ochrany a statický posudok znalca.

uskladnené sezónne veci v drevenej chatke
Chatky plnia doplnkové funkcie na rekreáciu či uskladnenie sezónnych vecí. Ako však využijete vy tú svoju je len na vás.

 

Už môžem začať stavať?

Stavebný úrad má na vyhotovenie odpovede na vašu žiadosť lehotu 30 dní od jej podania, resp. od jej obdržania poštou. So samotným osadením chaty môžete začať až po obdržaní písomného súhlasu od stavebného úradu, ak tento nemá proti uskutočneniu stavby námietky. V prípade, že stavebný úrad neschváli stavbu na základe oznámenia, nariadi podanie samotného stavebného povolenia. Úrad si môže taktiež vyžiadať stanovisko odboru životného prostredia príslušného obvodného úradu pre zhodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie. Ak sa však vopred sami informujete na príslušnom obecnom úrade, zamietnutiu sa z tejto strany báť nemusíte. 

celoročná drevená záhradná chatka
Nepokazte si potešenie z takejto útulnej chatky nesprávnymi krokmi na úradoch.

 

Malá stavba bez povolenia - je to vôbec možné?

Ako ste už pochopili, vykonať stavbu chaty bez povolenia úplne možné nie je. Občas sa dokonca môžeme stretnúť so situáciou, kedy pre úradníkov nie je stavebný zákon úplne smerodajný. Pri rovnakých chatách postupujú rozdielne a niekomu stačí ohlásenie, iného potrápia stavebným povolením. Ak by sa rozhodli vás odkázať na povolenie pre väčšie stavby, nezúfajte a nesnažte sa púšťať do stavby bez základných povolení. Často to so sebou prináša mnohé dlhoročné trápenia a chodenia po úradoch, ktorým ste sa nakoniec chceli vyhnúť. V prípade, že si nie ste istí, nebojte sa obrátiť na odborníkov, ktorí vám istotne so všetkým ochotne pomôžu.

zdieľaj